Tilaajavastuu

Tilaajavastuu

  • Yrityksellä on voimassaoleva joukkoliikennelupa ja siitä kopio autossa
  • Kuljettajat noudattavat lainmukaisia ajo-, lepo-ja työaikoja. Ajo-ja lepoaikojen noudattamisen osavastuu on kuljettajan ja työnantajan lisäksi henkilöillä, jotka määrittelevät  kuljetuksen aikataulun.
  • Maksimiajoaika on 4,5 tuntia, jonka jälkeen tulee pitää 45 minuutin tauko; tauko voidaan pitää myös kahdessa osassa (15 min + 30 min)
  • Vuorokautinen ajoaika saa olla enintään 9 tuntia; voidaan viikon aikana pidentää kahdesti 10 tuntiin
  • Työpäivän pituus ajoaika, muu työ-ja odotusaika ja tauot mukaan lukien on maksimissaan 15 tuntia, pääosin enintään 13 tuntia
  • Yrityksen liikennevakuutukset ovat kunnossa
  • Käytössä on huollettu, turvallinen ja katsastettu kalusto
  • Kuljettajilla on lain edellyttämä ammattipätevyys
  • Yritys hoitaa kaikki vero-ja työnantajavelvoitteensa
  • Hinta asiakkaalle esitetään selkeästi, jolloin kokonaishinnasta käy ilmi mm. arvonlisäveron ja muiden mahdollisten lisien osuus

 

Siirry sivun alkuun